VOUCHER SLOVENIJA

TURISTIČNI BONI

Državni zbor Republike Slovenije je dne, 29.5.2020 potrdil Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki v 37. Členu tega istega zakona ureja področje turističnih bonov kot ukrep za izboljšanje položaja na področju turizma.

Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave eDavki, ki ga ima vsaka oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nočitve z zajtrkom v Sloveniji. Bone bo mogoče unovčiti od 19. junija do 31. decembra 2020.

Kdo je upravičenec do bona?

 • To je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020:
  polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let v višini 200 € – polnoletni upravičenec,
 • ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v višini 50 €– mladoletni upravičenec.

Ali lahko bon namesto upravičenca unovči druga oseba?

V zakonu je določena prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Ali ste vedeli?

Bon je prenosljiv na upravičenca na podlagi izjave. Od bona se ne plača dohodnine in se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Kje lahko bon izkoristim?

Ponudnik storitev na področju turizma v Republiki Sloveniji pri kateremu se bon unovči, je poslovni subjekt, vpisan na dan 13.3.2020 v Poslovni register RS in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

 • 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
 • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
 • 55.202 – Turistične kmetije s sobami,
 • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
 • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
 • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
 • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

OBRAZCI

Sledite nam: