VOUCHER SLOVENIJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja in uporabe portala Voucherslovenija.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletne strani Voucherslovenija.si.

S spletnim portalom Voucherslovenija.si. in domeno turisticniboni.si upravlja podjetje Voucher Slovenija , ki je preko portala Voucherslovenija.si oglaševalec in posrednik pri prodaji storitev in izdelkov tretjih pravnih oseb (v nadaljevanju: ponudniki storitev). Upravljalec portala Voucherslovenija.si zagotavlja informacijske storitve in upravlja z vsebinami.
Z uporabo spletne strani Voucherslovenija.si izjavljaš, da se strinjaš z navedenimi pogoji in pravili ter pristajaš na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.
Voucherslovenija.si ni lastnik niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih promocijsko ponuja prek spletne strani Voucherslovenija.si, zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi promocijskih proizvodov oz. storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s promocijskimi proizvodi oz. storitvami, ki jih določa Partner, je odgovoren izključno Partner sam kot lastnik proizvoda oz. ponudnik storitve.
Za kvalitetno opravljeno storitev je odgovoren ponudnik; VouherSlovenija.si ti zgolj posreduje ponudbo Ponudnika.

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

 • Pogoji prodaje
  Podjetje Voucher Slovenija preko lastne spletne strani voucherslovenija.si in turisticniboni.com zagotavlja in izvaja posredovanje promocijske prodaje proizvodov oz. storitev v imenu in na račun partnerja (podjetje, ki sodeluje z Voucher Slovenija pri posamezni ponudbi). Pogodbeni partner se s podpisom pogodbe za posamezno objavo obvezuje, da je v popolnosti prebral, razumel in sprejel pogoje, opisane v pogojih prodaje, v pogodbi in na spletnem portalu Voucherslovenija.si. Partner se obvezuje, da bo pogodbeni promocijski proizvod oz. storitev zagotavljal na najboljši možen način ob upoštevanju standardov kakovosti, ki so enaki ali boljši od rednega poslovanja s kupci, Voucher Slovenija ni lastnik niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih promocijsko ponuja prek spletne strani Voucherslovenija.si, zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi promocijskih proizvodov oz. storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s promocijskimi proizvodi oz. storitvami, ki jih določa partner, je odgovoren izključno partner sam kot lastnik proizvoda oz. ponudnik storitve. Portal Voucher Slovenija je zgolj posrednik do rezervacijskega sistema vsakega posameznega ponudnika, kjer posamezna stranka opravi nakup, oziroma rezervacijo. Za vsakokraten nakup in rezervacijo veljajo splošni pogoji posameznega ponudnika, oziroma pogodbenega partnerja.
 • Dostopnost informacij
  Voucher Slovenija se zavezuje, da bo na spletni strani Voucherslovenija.si vedno zagotovil naslednje informacije ponudnikov storitev:
  – identiteto podjetja ponudnika (ime in sedež podjetja),
  – kontaktne podatke, ki ti omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo,
  – bistvene značilnosti blaga oziroma storitev,
  – časovno veljavnost ponudbe.
 • Nakup ali rezervacija
  Za nakup ali rezervacijo storitev ni potrebna predhodna registracija. Celoten nakup oziroma rezervacija se opravi v rezervacijskem sistemu posameznega ponudnika, in sicer s pomočjo Phobs rezervacijskega sistema ali na povpraševanje.

Sledite nam: